RADA RODZICÓW
Zespołu Placówek Oświatowych
w roku szkolnym 2016/17


Prezydium

Lucyna Krzysztofiak  -  przewodnicząca
Barbara Krzan  -  z-ca przewodniczącej
Renata Bogdanowska  -  sekretarz
Anita Sutor  -  skarbnik

Członkowie  - przewodniczące rad klasowych


Maria Guziak  -  przedszkolaki
Beata Zapała  -  pięciolatki
Lucyna Woźniak  -  sześciolatki
Ewelina Grabiec -  klasa I a
Dominika Fudro -  klasa I b
Justyna Łabuz -  klasa II b
Jadwiga Kowalczyk -  klasa III a
Teresa Kubik -  klasa III b
Ewa Przybytek -  klasa IV a
Renata Bogdanowska  -  klasa IV b
Monika Wielowska -  klasa V a
Wiesława Krzan -  klasa V b
Małgorzata Antosz -  klasa VI
Danuta Napora -  klasa VII gimnazjum
Danuta Palac -  klasa II gimnazjum
Elżbieta Zapała -  klasa III a gimnazjum
Anna Bekacz -  klasa III b gimnazjum

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przewodniczący  - Paulina Zapała
z-ca przewodniczącej - Małgorzata Grzęda
skarbnik/sekretarz - Klaudia Krzan
opiekunowie  - mgr Grażyna Kowalczyk
         - mgr Edyta Wielowska
         - mgr Danuta Kołodziej